Aandelentips, voor U gelezen

5 dagen 18 uur geleden

De eerstekwartaalcijfers van ABN AMRO zijn beter dan verwacht, maar de kapitaalbuffer valt tegen. Dit stelde analist Matthias De Wit van KBC Securities woensdag.

De 18 procent hoger dan verwachte nettowinst is vooral te danken aan hogere overige inkomsten, waaronder diverse eenmalige posten, en lager dan verwachte kredietvoorzieningen.

De kapitaalbuffers vielen echter tegen, door tijdelijke en seizoenseffecten. De analist sprak daarom van gemengde resultaten.

KBC Securities handhaaft het Houden advies en koersdoel van 23,00 euro. Het behoudende advies is gebaseerd op het risico dat het lage renteklimaat de rentemarge zal drukken en het feit dat de risico-opslagen op hypotheken de laatste tijd zijn gedaald.

Een eerste analyse van de rentebaten wees volgens De Wit op een lichte daling van de rentemarge ten opzichte van het voorgaande kwartaal, hoewel dit door eenmalige posten kan zijn veroorzaakt.

De risicogewogen kernkapitaalratio CET1 daalde 10 basispunten tot 16,9 procent vanwege een tijdelijk hogere weging van operationele risico's. KBC Securities rekende hier op 17,2 procent. De ongewogen leverage ratio daalde met 20 basispunten tot 3,7 procent waar KBC Securities rekende op een stabiele ontwikkeling, nadat deze in het voorgaande jaar geflatteerd was door het afbouwen van posities door klanten aan het eind van het jaar.

6 dagen 16 uur geleden

UBS heeft het koersdoel voor DSM verhoogd van 69,00 naar 71,00 euro met een ongewijzigd Neutraal advies.

De analisten van de Zwitserse bank meldden dat de opbrengst van de verkoop van het aandelenbelang in Patheon voor 35,00 dollar per aandeel in contanten een premie van liefst 35 procent op de slotkoers van het aandeel op vrijdag oplevert, en daarmee voor DSM aandeelhouders een opbrengst van wel 1,55 miljard euro betekent, wat de verhoging van het koersdoel rechtvaardigt.

De marktvorsers merken op dat aandeelhouders nog aanvullende waarde tegemoet kunnen zien uit de verkoop dan de belangen van DSM in de overige joint ventures ChemicaInvest en Sinochem. Ze schatten in dat de totale opbrengst van de drie desinvesteringen een nettoschuld/EBITDA-ratio van slechts 0,3 x zal opleveren en daarmee voldoende ruimte laat voor nieuwe acquisities in Nutrition en mogelijke uitkeringen aan aandeelhouders.

1 week 5 dagen geleden

Resilux heeft een bewogen periode achter de rug. Eerst was er de problematiek rond de jointventure Airopack die al bij al heel goed geregeld is geweest, gelet op het bedrag dat Resilux gekregen heeft en gelet op de verliezen die Airopack Technology Group in 2016 geboekt heeft. Dan was er het bod van Bain Capital dat om een heel onverwachte reden afgeblazen werd. Beide dossiers hebben veel tijd geëist van het management, maar dat belette het bedrijf niet om rustig verder te groeien. En niet om zelf een overname te verrichten, de eerste in de geschiedenis van het bedrijf. Dit is al een eerste goede aanwending van de netto cashpositie, want het brutodividend (2 euro) wordt niet verhoogd.  Voor 2017 gaan we uit van een lichte volume- en dito omzetgroei en verrekenen we de Servische overname voor 9 maanden.  Ons koersdoel verhogen we van 179 naar 186 euro. Zoals steeds houdt dit koersdoel geen rekening met de groei na 2017. 

2 weken 14 uur geleden

PostNL heeft in het afgelopen kwartaal iets beneden de verwachting gepresteerd, waarbij de onderliggende ontwikkelingen een gemengd beeld lieten zien. Dit stelden analisten van ABN AMRO maandag in reactie op de kwartaalcijfers van het postbedrijf.

Hoewel het postbedrijf zelf al lagere resultaten voor het eerste kwartaal voorzag, was de daling van het contante bedrijfsresultaat van 18 procent naar 50 miljoen euro toch onder de verwachting van 58 miljoen euro van ABN AMRO. De bedrijfsconsensus ging uit van een contant bedrijfsresultaat van 55 miljoen euro. Daarbij vielen de resultaten in alle divisies, met uitzondering van Internationaal, iets lager uit dan voorzien, aldus ABN AMRO.

Volgens de marktvorsers schoot PostNL tekort vanwege de sterker dan voorziene vergelijkbare daling van de briefpostvolumes. Dit zou mede komen door concurrenten die de volumes zagen stijgen. Volgens ABN AMRO had PostNL niet verwacht dat dergelijke bedrijven via hun eigen netwerken hun post zouden laten bezorgen, maar eerder dat het postbedrijf verantwoordelijk zou blijven voor het aan de deur leveren van poststukken.

De analisten van ABN AMRO uitten bovendien hun bezorgdheid over uitspraken van CEO Herna Verhagen, waarin zij stelt dat PostNL nog steeds vreest voor de gevolgen van mogelijk machtsmisbruik door het postbedrijf.

ABN AMRO heeft een koopadvies op PostNL.

2 weken 5 dagen geleden

Deutsche Bank heeft woensdag het koersdoel voor DSM verhoogd van 57,00 naar 61,00 euro met een ongewijzigd Houden advies. De analisten refereerden daarbij aan de beter dan verwachte kwartaalresultaten en gehandhaafde outlook.

De marktvorsers merkten op dat de outlook gezien de kwartaalresultaten conservatief lijkt, maar dat de marktomstandigheden in de rest van het jaar uitdagender zijn, onder meer als gevolg van dalende vitamineprijzen.

Volgens de analisten is de zichtbaarheid op de houdbaarheid van sterke resultaten beperkt, wat de handhaving van het Houden advies rechtv

Pagina's

Abonneren op Aandelentips, voor U gelezen

Follow Us

Twitter icon
Facebook icon

Copyright 2015 - 2016 - Disclaimer - Over ons - PrivacyContact

Back to Top