Beleggen in obligaties

01. Wat zijn obligaties?

Obligaties zijn schuldvorderingen van de obligatiehouder ten overstaan van een ontlener voor een bepaalde duur, tegen een overeengekomen rente. Eenvoudiger gezegd, obligaties zijn gewoon leningen. De ontlener belooft op vaste tijdstippen (meestal jaarlijks) de rente te betalen en, na afloop van de lening, het volledige kapitaal terug te betalen. In de praktijk bestaan ontelbaar veel variaties op hetzelfde thema. We zullen de voornaamste, lees de meest wetenswaardige, verder bespreken.

02. De kenmerken van obligaties

Effecten, zoals aandelen en obligaties, zijn gedematerialiseerd, zoals dat heet. Wie in België een roerend goed zoals een effect in handen heeft, wordt verondersteld er eigenaar van te zijn. Bezit geldt als titel. Elke obligatie bevat de identiteit van de emittent (de instelling of bedrijf die de lening uitschrijft) en zijn verklaring dat hij een bepaald bedrag moet betalen aan de bezitter van het effect. Verder staat op de obligatie vermeldt hoeveel de nominale waarde bedraagt (bvb 1.000 euro, maar dat kan ook een ander bedrag zijn).

03. Enkele aandachtspunten

Obligaties worden doorgaans uitgegeven zonder bijzondere voorwaarden. De obligatiehouder heeft dezelfde rechten als een gewone schuldeiser van de onderneming die de effecten uitgeeft. Als die onderneming om één of andere reden in vereffening gaat (ze gaat bijvoorbeeld failliet), dan worden de obligatiehouders terugbetaald nadat de bevoorrechte schuldeisers vergoed zijn. Bevoorrecht zijn onder meer de leukste schuldeisers zoals de deurwaarder, de fiscus, het RIZIV, de RSZ.

04. Allerlei soorten obligaties

Een tijdje geleden waren dual currency-obligaties in de mode. Bij die obligatie heeft de ontlener het recht terug te betalen in een andere munt dan diegene waartegen de obligatie is uitgegeven. Voor de koper van de obligatie is het rendement dan moeilijk (of zelfs niet) te berekenen. Het hangt immer af van de wisselkoers van beide munten. Beleggen in dubbele muntobligaties vereist een goed zicht op de toekomstige koersevolutie van de munten in kwestie. De hoge coupon van de leningen is niet zelden misleidend.

05. De rating van obligaties

Een aantal financiële instellingen is zich gaan specialiseren in het onderzoek naar de kredietwaardigheid van grote debiteuren. De bekendste zijn Moody’s en Standard & Poor’s. Zij kennen, na grondig onderzoek, aan de geïnteresseerde ondernemingen (die daarvoor relatief veel betalen) een rating toe. Die ratings bieden een zeker houvast aan beleggers over de betrouwbaarheid van de emittenten, maar ze gelden uiteraard niet als een absolute waarheid.

06. Het rendement op obligaties

Het rendement van obligaties

Het couponrendement van een obligatie wordt berekend als volgt.

De formule:

Couponrendement = nominale rente x 100 / obligatiekoers

Een voorbeeld: een obligatie met een coupon van 3% (nominale rente) noteert aan 105%. Het couponrendement: 3 x 100 / 105 = 2,85%. Dat is het brutorendement. Om het nettorendement te kennen, moeten we daarvan 27% roerende voorheffing aftrekken. We krijgen dan 2,08%. Dat is al een heel ander verhaal dan onze coupon van 3%. Een pientere belegger staart zich daarop niet blind.

07. Kosten en belastingen

De kosten en belastingen op obligaties

Er zijn vijf soorten kosten bij een obligatiebelegging.

1. De beurstaks

Copyright 2015 - 2016 - Disclaimer - Over ons - PrivacyContact

Back to Top