ABN-Amro, sterke verhoging dividend in 2017?

03/2017

Koersinformatie
Koers€ 22,45TickerABNd
BeursEuronext AmsterdamSectorBanking
Hoogste koers 52 weken€ 22,77Laagste koers 52 weken€ 14,02

Profiel

De Nederlandse bank ABN Amro is actief op 3 domeinen : retail banking (46% van totale inkomsten; 20%-25% marktaandeel in Nederland voor de belangrijkste producten, circa 5 miljoen retail klanten en 300,000 kleine ondernemingen), private banking  (15% van de totale inkomsten, nummer 1 in Nederland, nummer 3 in Duitsland en nummer 4 in Frankrijk) en corporate banking (37% van totale inkomsten, leidende corporate bank in Nederland, internationaal actief actief op het vlak van ECT-cliënten, asset based finance en clearing).

ABN Amro haalt 80% van haar inkomsten uit Nederland, tegenover 11% in de rest van Europa en 9% in de rest van de wereld.

In 2016 boekte ABN Amro een onderliggende netto-winst van EUR 2.076 miljoen (+7,9%).

Sterktes

  • Marktleider in Nederland op het vlak van hypothecaire leningen (26% marktaandeel inzake nieuwe hypotheken), corporate banking en private bankeing.Met een verwachte economische groei van 2% tot 2,5% voor 2017 zijn de vooruitzichten voor de Nederlandse economie tevens een stuk hoger dan het Europees gemiddelde.
  • Hoge rentabiliteit, met een onderliggend rendement op het eigen vermogen over 2016 van 11,8% (2015: 12,0%)
  • Sterke solvabiliteit, met een fully-loaded CET1 ratio van 17,0% (inclusief een buffer voor Bazel IV). In de toekomst ambieert ABN Amro een CET1 ratio van 13,5%, terwijl de solvabliteitseis (SREP) momenteel slechts ligt op 9%. Met een  fully-loaded leverage ratio van 3,9% blijft ABN AMRO wel relatief laag scoren.

Zwaktes

  • Cost/income ratio van ABN Amro is nog steeds te hoog. Door het boeken van EUR 348 miljoen aan herstructureringskosten, steeg de cost/income ratio zelfs tot 65,9% in 2016 tegenover slechts 61,8% in in 2015. Exclusief de herstructureringskosten alsook de regulatoire kosten (die verder opliepen tot EUR 253 miljoen in 2016), kwam de cost/income ratio echter uit op 58,9% tegenover 59,2% in 2015. Tegen 2020 ambieert ABN Amro echter een cost income ratio van 56% tot 58% van het aandeel.
  • Significante overhang op het aandeel ABN Amro : de Nederlandse staat bezit nog steeds 70% van het aandelenkapitaal van de bank, maar wenst deze participatie op termijn volledig af te bouwen.

Kijk op het dividend

Over het boekjaar 2016 keert ABN Amro een dividend per aandeel uit van EUR 0.84 (EUR 0.40 interimdividend + EUR 0.44 slotdividend), tegenover EUR 0.81 in 2015. Hiermee bedraagt het dividend uitkeringspercentage 45% van de gerapporteerde nettowinst.

Voor 2017 rekenen we een sterke verhoging van het dividend van ABN Amro. Vooreerst lag, ingevolge de boeking van EUR 271 miljoen aan provisies voor fouten die zijn gemaakt op de verkoop van rentederivaten aan het Nederlandse midden en kleinbedrijf, de gerapporteerde winst een aanzienlijk stuk beneden de onderliggende winst.

Vervolgens zal ABN Amro vanaf 2017 de payout verhogen tot 50%. Indien geen uitzonderlijke provisies worden geboekt in 2017, dan is het niet onmogelijk dat het dividend stijgt tot EUR 1,15 per aandeel (5,25% bruto dividendrendement).

Fundamentele conclusie

ABN Amro kende een uitstekend jaar 2016, waarbij de onderliggende winst groeide met 7,9% tot 2.076 miljoen euro ondanks het feit dat een hoog bedrag (EUR 348 miljoen) aan herstructureringskosten in de boeken werd opgenomen. Ingevolge de boeking van EUR 271 miljoen aan provisies voor foutieve verkopen van rentederivaten aan het Nederlandse midden- en kleinbedrijf, zakte de gerapporteerde evenwel met 6% tot EUR 1.806 miljoen euro. Indien ABN Amro geen verdere herstructureringskosten of andere exceptionele provisies dient te boeken in 2017, dan zou de gerapporteerde winst een serieuze sprong kunnen maken in 2017.

Samen met de verhoging van de pay-out ratio van 45% tot 50%, zou het bruto-dividend aldus kunnen stijgenvan EUR 0,84 tot EUR 1,15 per aandeel (5,25% bruto-dividend). Rekening houdend met de lage waardering (P/E ‘17e = 9.5) en het hoge dividendrendement, behouden we dan ook ons positief advies op het aandeel ABN Amro.

Grafiek ABN Amro

Technische analyse

De koershistoriek van het aandeel ABN-Amro is beperkt. We stellen vast dat de MACD indicator neerwaarts kruist. Dit duidt op een mogelijke trendkering. Technisch zijn we momenteel geen koper van het aandeel.

Orders

Bij terugval zijn we koper van het aandeel. Aan een koers van € 19 kopen we een eerste positie en aan € 17,5 een tweede positie.

Copyright 2015 - 2016 - Disclaimer - Over ons - PrivacyContact

Back to Top