KBC, behoorlijke winstcijfers en een dividend van 4,8%

09/2016

Koersinformatie
Koers€ 52,81TickerKBC.BR
BeursEuronext BrusselSectorBank en verzekeringen
Hoogste koers 52 weken€ 59,89Laagste koers 52 weken€ 39,35

Profiel

De activiteiten van de Belgische bankverzekeraar KBC zijn verdeeld over 3 business units : België (52% van de winst in H1 2016), Tsjechische Republiek (29%) en International Markets (Ierland, Slovenië, Hongarije, Bulgarije; 16%). In 4 van de 5 kernlanden, met name België (21%),  Tsjechië (19%), Slovakije (11%) en Hongarije (10%), heeft KBC een marktaandeel van minstens 10% voor de klassieke bankprodukten. Enkel in Bulgarije (3%) is KBC’s marktaandeel nog relatief beperkt.

In totaal bedient KBC zo’n 10 miljoen cliënten via een netwerk van 1.560 kantoren en telt ze ongeveer 38.000 werknemers.

Sterktes

  • Niettegenstaande de moeilijke marktomgeving (lage rente, volatiele financiële markten, zwakke economische groei), behaalt KBC nog steeds behoorlijke winstcijfers (15% return on equity geannualiseerd over de eerste jaarhelft), dankzij een lage kostenstructuur (56% cost/income ratio)  en (onhoudbaar) lage kredietverliezen (7 basispunten op de totale kredietportefeuille)

  • Sterke solvabiliteit met een common equity ratio (Basel 3 phased-in) van 14,9%, wat duidelijk boven het minimum is van 9.75% dat wordt vereist door de ECB plus de additionele buffer van 0.5% vereist door de NBB of een totale vereiste van 10.25% voor 2016.Tijdens de laatste stress test zag de European Banking Authority (EBA) KBC’s core equity Tier 1 ratio (CET1) terugvallen tot 11,27% tegen eind 2018 in een negatief economisch scenario. Ook met een Fully loaded B3 leverage ratio van 6% scoort KBC Groep zeer goed.

Zwaktes

  • Lage rente omgeving zorgt voor druk op de netto-rente marge (1.94% in Q2 versus 1.96% in Q1 en 2.06% in Q2 2015), ingevolge lagere rentes op de herbeleggingen en druk op de marges van commerciële leningen.

  • Hoge bankentaks: voor 2016 wordt de totale bankentaks verwacht te stijgen tot 440 miljoen euro, tegenover 417 miljoen euro in 2015 (en slechts 327 miljoen in 2013).

Kijk op het dividend

Tijdens de crisisjaren 2008 en 2009 belandde ook KBC in de rode cijfers, waardoor geen dividend werd betaald. Teneinde de solvabiliteit op een voldoende hoog niveau te behouden, moest KBC zelfs beroep doen op 7 miljard euro aan overheidskapitaal. Tot eind 2015 werd dan ook geen of weinig dividend uitbetaald. Vanaf het boekjaar 2016 is de dividendpolitiek echter opnieuw genormaliseerd.

KBC zal een interimdividend betalen van 1 euro per aandeel in November 2016, als een voorschot op het volledige jaardividend. Dit is het begin van een interim dividend politiek, waarbij KBC van plan is om ieder jaar een interim dividend van 1 euro uit te betalen. Jaarlijks zal KBC minstens 50% van de winst uitkeren onder de vorm van dividend + AT1 coupon.

Fundamentele conclusie

Met een CET1 ratio van 14,9%, scoort KBC goed inzake solvabiliteit en ook de laatste stresstest werd met glans doorstaan.

Dankzij de hoge winstgevendheid, genereert de groep jaarlijks ook een hoop bijkomend kapitaal. Dit laat KBC dan ook toe om vanaf dit jaar haar normale dividendpolitiek te hervatten, waarbij de onderneming beloofde om minstens 50% van de winst uit te keren.

Op basis van een bruto-dividend van 2,5 euro tot 3,0 euro per aandeel over 2016, komen we tot een bruto-dividendrendement van minstens 4,8%.

Koersgrafiek KBC

Technische analyse

De koers van het aandeel KBC hervat de stijgende trend op de middellange termijn. Ook de MACD indicator krult opwaarts en bevestigt de positieve trend.

Orders

We plaatsen een kooporder iets onder de huidige koers aan € 52.

Tip: Via KBC Ancora, een holding die voor 99% bestaat uit KBC aandelen kan u met een korting van 33% ook onrechtstreeks een positie innemen in KBC. En ook KBC Ancora keert een dividend uit.

Copyright 2015 - 2016 - Disclaimer - Over ons - PrivacyContact

Back to Top