Beleggen in aandelen via een vennootschap

1 bericht / 0 nieuw
OlieBol
Offline
Lid geworden op: 11/28/2016 - 12:42
Beleggen in aandelen via een vennootschap

Aandelen aankopen

Aandelen. We bedoelen hiermee enkel ‘gewone’ aandelen van gewone beursgenoteerde vennootschappen, dus geen aandelen van beleggingsvennootschappen (beveks en bevaks), geen opties, warrants, trackers, enz.

Aankoopkosten. De kosten die bij de aankoop komen kijken, zoals bv. de commissie- en bewaarlonen, de wisselkosten, enz. zijn volledig fiscaal aftrekbaar. Hetzelfde geldt trouwens ook voor de beurstaks (Antwerpen, 03.04.2001) .

Aandelen aanhouden

Notionele interestaftrek. De aankoop van gewone beleggingsaandelen heeft geen invloed op de notionele interestaftrek.

Waardevermindering. Indien op het einde van een boekjaar de koers van een aandeel lager is dan bij de aankoop ervan, moet er een zgn. waardevermindering geboekt worden. Deze boekhoudkundige kost is echter fiscaal niet aftrekbaar.

Verlaagd vennootschapstarief. Is de ‘beleggingswaarde’ van de aandelen die uw vennootschap bezit (beleggingen + eventuele financiële vaste activa) aan het einde van een boekjaar hoger dan de helft van het kapitaal en reserves, dan is uw vennootschap uitgesloten van het verlaagd vennootschapstarief (art. 215, lid 3, 1° WIB 92) .

Let op! Volgens de fiscus is de beleggingswaarde de aanschaffingswaarde en niet de boekwaarde. U mag dus geen rekening houden met geboekte waardeverminderingen. Dit standpunt is vatbaar voor kritiek, maar helaas gaf een rechter onlangs de fiscus hierin gelijk (Gent, 29.04.2014) .

Dividenden. Krijgt uw vennootschap een dividend uit de aandelen, dan is dat dividend belastbaar tegen het vennootschapstarief dat voor uw vennootschap van toepassing is. De zgn. DBI-aftrek is niet van toepassing.

Aandelen verkopen met winst

Verkoopkosten. Alle kosten die u maakt voor de verkoop van de aandelen zijn fiscaal aftrekbaar.

Verkopen binnen het jaar of pas later. Heeft uw vennootschap de aandelen die ze verkoopt nog geen jaar in volle eigendom, dan is de winst belastbaar tegen 25,75%. Verkoopt uw vennootschap de aandelen pas na meer dan één jaar, dan is de meerwaarde belastingvrij.

Let op 1! Boekhoudkundig gezien is de meerwaarde het verschil tussen de verkoop- en de aankoopprijs. Fiscaal gezien moet u daarvan ook nog de verkoopkosten aftrekken (art. 43 WIB 92) . Dit is nadelig, vermits er daardoor een kleiner bedrag vrijgesteld wordt.

Let op 2! Is uw vennootschap voor het boekjaar van de meerwaarde groot volgens het vennootschapsrecht (art. 15 W.Venn.) , dan moet ze toch een beperkte belasting betalen op de meerwaarde (0,412%). Deze kost is niet aftrekbaar.

Aandelen verkopen met verlies

Verkoopkosten. De fiscus betwist soms dat deze kosten aftrekbaar zijn, maar krijgt daarin ongelijk van de rechtspraak (rb. Namen, 05.02.2007; rb. Antwerpen, 07.05.2006 en Antwerpen, 04.04.2006) .

Minderwaarde. Het verlies bij verkoop is niet aftrekbaar, ongeacht hoeveel tijd er tussen aankoop en verkoop zit.

De aan- en verkoopkosten zijn fiscaal aftrekbaar. Verkoopt u de aandelen binnen het jaar na de aankoop ervan met winst, dan is die winst belastbaar tegen 25,75%. Verkoopt u die aandelen pas na een jaar, dan is de winst vrijgesteld. Het verlies bij een aandelenverkoop is nooit aftrekbaar.

Copyright 2015 - 2016 - Disclaimer - Over ons - PrivacyContact

Back to Top