Graag meer informatie over de speculatietaks met een voorbeeld

Naam van de vraagsteller: 
Roland
Onderwerp van de vraag: 
Beleggen in aandelen
Antwoord op de vraag: 
De speculatietaks is een nieuwe belasting die vanaf 1 januari 2016 is ingevoerd, zogezegd om speculatieve beurstransacties te ontmoedigen. Concreet komt het hierop neer. Wie meerwaarden realiseert binnen de zes maanden na de opening van een positie in beursgenoteerde aandelen, opties, warrants, futures en turbo’s gebaseerd op aandelen, moet een derde (33%) van die winst afstaan aan de Staat.
 
Het lepe aan de hele zaak bestaat erin dat de hele constructie per transactie moet bekeken worden. Maakt u winst op een bepaalde transactie, dan moet u daarop belast worden. Maakt u tegelijkertijd verlies op een andere transactie, dan is dat jammer, maar u mag dat verlies niet compenseren met de winst op die andere transactie.
 
Een voorbeeld van een paar transacties binnen de zes maanden uitgevoerd:
  • Aankoop 100 aandelen Delhaize aan 90 euro en verkoop ervan aan 95 euro. Dat geeft een winst van 500 euro (5 x 100 aandelen).
  • Aankoop 100 aandelen Bekaert aan 30 euro en verkoop ervan aan 26 euro. Dat geeft een verlies van 400 euro (4 x 100 aandelen).
De transacties leveren een brutowinst op van 100 euro (500 – 400). U zou kunnen denken aan 33 euro speculatietaks (33% op 100 euro winst). Maar dat is een kromme redenering, volgens onze fiscus. Wie 500 euro winst boekt, betaalt daar 165 euro belasting op. Wie daarenboven 400 euro verlies boekt, moet maar zo dom niet zijn om het ‘verkeerde’ aandeel te kopen en moet dus op de blaren zitten. Hij mag, met andere woorden, dat verlies niet verrekenen met de winst.
 
Maar het wordt nog mooier. Als u een pakket aandelen aankoopt in verschillende stappen, is het mogelijk dat u speculatietaks betaalt op winst die u niet hebt gemaakt. Op ‘spookwinst’. Hoe is dat mogelijk? In België kan het. In dat geval wordt de speculatietaks immers berekend volgens het principe LIFO (Last In First Out).
 
Een voorbeeld (weer uitgevoerd binnen een tijdspanne van zes maanden):
  • Aankoop 100 aandelen Delhaize aan 90 euro.
  • Aankoop 100 aandelen Delhaize aan 85 euro.
  • Aankoop 100 aandelen Delhaize aan 80 euro.
  • Verkoop 100 aandelen Delhaize aan 82 euro.
U heeft de 300 aandelen aangekocht tegen een gemiddelde prijs van 85 euro per aandeel ((90 + 85 + 80)/3).  Als u er 100 verkoopt aan 82 euro per stuk, dan heeft u, volgens een simpele berekening, 3 euro per aandeel of in totaal 300 euro verlies gemaakt. Het gevolg zou zijn; geen speculatietaks. Niet zo, volgens de fiscus. U heeft namelijk de aandelen verkocht die u het laatst hebt aangekocht. Er is dus geen verlies maar, integendeel, een winst van 200 euro, namelijk 100 x 2 euro. En daar moet u 33% belasting op betalen. Op uw reëel verlies van 300 euro zal u 66 euro speculatietaks betalen. Dit is GEEN grap.
 
Wie beursgenoteerde aandelen binnen de zes maanden na de aankoop weer verkoopt en daar winst op maakt, moet een derde van de winst afstaan aan de Overheid.

Copyright 2015 - 2016 - Disclaimer - Over ons - PrivacyContact

Back to Top