Current ratio

Een getal dat aanduidt of een onderneming over voldoende liquiditeiten beschikt om haar kortlopende schulden te betalen. De ratio wordt berekend door de vlottende activa te delen door de vlottende passiva. Hij moet ten minste 1 bedragen. In dat geval blijft na betaling van alle kortlopende schulden niets meer over.

Beginletter: 
C

Copyright 2015 - 2016 - Disclaimer - Over ons - PrivacyContact

Back to Top