Euro Commercial Paper (ECP)

Het Euro Commercial Paper (ECP) – programma van de Schatkist is een financieringsinstrument op korte termijn. ECP’s worden uitgegeven op maat waarbij men inspeelt op de vraag van de investeerder. Zij kunnen doorlopend uitgegeven worden (“on tap”) met een looptijd die varieert van 3 dagen tot 1 jaar. Dit maakt dat zij het meest flexibele instrument zijn om onvoorziene uitgaven van de Staat te dekken. Bovendien kunnen zij ook uitgegeven worden in vreemde munten waarvoor de ECB dagelijks referentiekoersen publiceert. Op die manier dragen zij tevens bij tot het verruimen van de investeerdersbasis.

De wettelijke, fiscale en technische kenmerken van het ECP-programma zijn vergelijkbaar met die van deSchatkistcertificaten, het belangrijkste financieringsinstrument op korte termijn. Schatkistcertificaten zijn in tegenstelling tot de ECP’s een gestandaardiseerd financieringsinstrument dat enkel uitgegeven wordt in euro en via aanbestedingen op vaste dagen met standaard looptijden.

ECP’s worden om twee redenen uitgegeven:

  • voor het dekken van financieringsbehoeften op korte termijn in euro of in vreemde munt;
  • daarnaast worden ECP’s in euro ook uitgegeven ter aanvulling van kastekorten na de uitgifte van schatkistcertificaten.

Beginletter: 
E

Copyright 2015 - 2016 - Disclaimer - Over ons - PrivacyContact

Back to Top