OLO

OLO's zijn obligaties :

 • op middellange, lange en zeer lange termijn
   
 • uitgedrukt in EUR
   
 • uitgegeven hetzij :
  • via aanbesteding op basis van de prijs;
  • via syndicatie (bv. bij het uitgeven van het eerste deel van een nieuwe lijn).
    
 • die gedematerialiseerd zijn en die aangehouden worden in een rekeningstelsel waartoe CLEARSTREAM en EUROCLEAR toegang hebben
   
 • uitgegeven in tranches die samen een lijn vormen
   
 • die binnen een lijn éénzelfde rentevoet en éénzelfdevervaldatum hebben
   
 • die fungibel zijn binnen elke lijn ( d.w.z. dat de inschrijver en de emittent dezelfde rechten en plichten hebben)
   
 • die vastrentend zijn,  behalve twee lijnen - Floating Rate Notes (FRN) - met vlottende rente gekoppeld aan de EURIBOR 3 maanden.
Beginletter: 
O

Copyright 2015 - 2016 - Disclaimer - Over ons - PrivacyContact

Back to Top