Schatkistcertificaten

Schatkistcertificaten zijn effecten :

  • op korte termijn (looptijd van ten hoogste een jaar)
     

  • uitgedrukt in euro
     

  • uitgegeven door middel van aanbestedingen
     

  • en gedematerialiseerd : ze worden ingeschreven op rekeningen in het effectenclearingstelsel van de Nationale Bank van België (Clearing NBB), waartoe CLEARSTREAM en EUROCLEAR toegang hebben. Zij kunnen eveneens de vorm aannemen van inschrijvingen op naam in een Grootboek van de staatsschuld.

Beginletter: 
S

Copyright 2015 - 2016 - Disclaimer - Over ons - PrivacyContact

Back to Top