01. Wat zijn obligaties?

Obligaties zijn schuldvorderingen van de obligatiehouder ten overstaan van een ontlener voor een bepaalde duur, tegen een overeengekomen rente. Eenvoudiger gezegd, obligaties zijn gewoon leningen. De ontlener belooft op vaste tijdstippen (meestal jaarlijks) de rente te betalen en, na afloop van de lening, het volledige kapitaal terug te betalen. In de praktijk bestaan ontelbaar veel variaties op hetzelfde thema. We zullen de voornaamste, lees de meest wetenswaardige, verder bespreken.

Obligaties worden uitgegeven a pari, onder of boven pari. Dat zijn technische termen om te zeggen dat obligaties verkocht worden aan de volle uitgifteprijs, onder of boven de prijs. Een voorbeeld: een obligatie van 1.000 euro per coupure wordt uitgegeven tegen 1.000 euro. Ze wordt a pari genoemd. Dat lijkt nogal evident; een effect van 1.000 euro wordt immers verkocht aan 1.000 euro. En toch gebeurt het vaak dat ontleners proberen coupures te verkopen tegen een prijs die hoger is dan de prijs op de effecten (de nominale waarde). De uitgifte heet dan boven pari.

Obligaties kunnen ook onder pari uitgegeven worden. De koper betaalt dan minder dan 100% van de uitgifteprijs en toch zal hij op de vervaldag 100% uitbetaald krijgen. Zijn rendement zal dan hoger liggen dan de nominale rente (dat is de rente die op de coupure staat). Waarom zou een emittent dat doen?

Wel, tussen de tijd dat een obligatie wordt uitgegeven, dus effectief op de markt te koop komt, en de planning ervan, verloopt al snel een hele tijd. In die ‘tussentijd’ kan er heel wat gebeuren op de kapitaalmarkten. De rente kan bijvoorbeeld beginnen stijgen. Daardoor kan de couponrente van onze obligatie plots aan de lage kant zijn. Of er kan een concurrent opduiken die ook geld wil lenen en op zijn obligaties een beetje meer rente biedt. De verlaging van de uitgifteprijs tot onder 100% kan dan een oplossing bieden. De coupon blijft bijvoorbeeld 2%, maar u moet voor een obligatiecoupure van 1.000 euro slechts 950 euro betalen. In het vakjargon spreekt men dan van uitgifte ‘onder pari’. De stukken zijn te koop aan 95% van de nominale waarde. Het rendement voor de koper stijgt daardoor lichtjes (tot 2,10%).

Copyright 2015 - 2016 - Disclaimer - Over ons - PrivacyContact

Back to Top