02. De kenmerken van obligaties

Effecten, zoals aandelen en obligaties, zijn gedematerialiseerd, zoals dat heet. Wie in België een roerend goed zoals een effect in handen heeft, wordt verondersteld er eigenaar van te zijn. Bezit geldt als titel. Elke obligatie bevat de identiteit van de emittent (de instelling of bedrijf die de lening uitschrijft) en zijn verklaring dat hij een bepaald bedrag moet betalen aan de bezitter van het effect. Verder staat op de obligatie vermeldt hoeveel de nominale waarde bedraagt (bvb 1.000 euro, maar dat kan ook een ander bedrag zijn).

Elk effect vermeldt uiteraard ook de looptijd van de lening (bvb 10 jaar), het jaar van uitgifte, de nominale rente (bvb 2%) en de datum waarop zal terugbetaald worden. De datum waarop de rente zal betaald worden, is essentieel. Dat is vaak jaarlijks op een vaste dag, maar dat is niet noodzakelijk zo. Het kan ook zesmaandelijks zijn of ook helemaal niet, zoals bij een zerocoupon obligatie die helemaal geen coupon uitkeert.

Verder bevat elke effect nog een aantal eerder technische vermeldingen zoals een volgnummer, het totale bedrag van de lening en de terugbetalingsvoorwaarden waaronder, en dat kan verbazen, de munt waarin de obligatie wordt uitgegeven en waarin de obligatie zal terugbetaald worden. Dubbele muntobligaties worden immers terugbetaald in een andere munt dan die waarin de obligaties oorspronkelijk werden uitgegeven. Zo kunt u een obligatie kopen in Amerikaanse dollar waarvan de debiteur u later zal terugbetalen in Australische dollar. Het kan zelfs nog gekker.

De debiteur kan zich het recht voorbehouden om op de vervaldag te kiezen tussen verschillende munten. Het spreekt voor zich dat dergelijke obligaties een aanzienlijk (munt)risico inhouden. De emittent zal immers terugbetalen in de zwakste munt op dat ogenblik. Hierdoor kan de obligatiehouder een forse minderwaarde halen terwijl hij misschien dacht dat hij een risicoloze belegging bezat. Of hoe obligaties niet altijd de belegging zijn voor de ‘goede huisvader’.

De handel in nieuwe, pas uitgegeven obligaties, gebeurt op de primaire markt. De meeste financiële instellingen en ook enkele financiële publicaties zoals De Tijd of L’Echo publiceren regelmatig de nieuw uitgegeven obligaties. Maar naast de primaire markt bestaat ook een secundaire markt, de markt voor de occasies. Op die markt krijgen de genoteerde obligaties een beurskoers. Die zal stijgen als de rente daalt en, omgekeerd, dalen bij een rentestijging.

Copyright 2015 - 2016 - Disclaimer - Over ons - PrivacyContact

Back to Top