04. Allerlei soorten obligaties

Een tijdje geleden waren dual currency-obligaties in de mode. Bij die obligatie heeft de ontlener het recht terug te betalen in een andere munt dan diegene waartegen de obligatie is uitgegeven. Voor de koper van de obligatie is het rendement dan moeilijk (of zelfs niet) te berekenen. Het hangt immer af van de wisselkoers van beide munten. Beleggen in dubbele muntobligaties vereist een goed zicht op de toekomstige koersevolutie van de munten in kwestie. De hoge coupon van de leningen is niet zelden misleidend.

Geïndexeerde obligaties zijn een ander speciaal geval op de obligatiemarkten. Bij die obligaties staan de rente en/of het kapitaal in verhouding tot een index. De nominale rente kan dan herzien worden in functie van de stijging of daling van de referentie-index. Dat is nog zo gek niet. Iedereen weet dat de inflatie de waarde van ons geld aanvreet. Als de rente van een obligatie kan aangepast worden aan de evolutie van de index der consumptieprijzen, dan kunnen we die inflatie deels neutraliseren. Geïndexeerde obligaties kunnen uiteraard ook gekoppeld worden aan andere indexen zoals een goudindex, een beursindex enz. Op die manier speculeert de obligatiehouder in feite op de evolutie van een aandelen- of grondstoffenmarkt. Eerder voor gevorderden.

Iets gelijkaardig maar dan anders, zijn de converteerbare obligaties. Dat zijn obligaties die niet aan een korf aandelen, de index, gekoppeld zijn maar wel aan aandelen van één onderneming. Die geeft een lening uit die binnen een bepaalde termijn (de conversieperiode) en onder bepaalde voorwaarden (de conversievoorwaarden) inwisselbaar is tegen aandelen van dezelfde onderneming (of uitzonderlijk, een andere onderneming). Juist omdat zo’n lening converteerbaar is, en de koper ervan dus kans heeft op een interessante ruil, zal de rente een stuk lager zijn dan bij een gewone obligatie. Een convertible is in feite een hybride beleggingsvorm. Enerzijds belegt de koper in een vastrentend effect met een zekere rendementsbeveiliging. Anderzijds speculeert hij op de evolutie van de beurskoers van de onderneming die de obligaties heeft uitgeschreven. Hoe gaat dat in zijn werk?

Copyright 2015 - 2016 - Disclaimer - Over ons - PrivacyContact

Back to Top