05. De rating van obligaties

Een aantal financiële instellingen is zich gaan specialiseren in het onderzoek naar de kredietwaardigheid van grote debiteuren. De bekendste zijn Moody’s en Standard & Poor’s. Zij kennen, na grondig onderzoek, aan de geïnteresseerde ondernemingen (die daarvoor relatief veel betalen) een rating toe. Die ratings bieden een zeker houvast aan beleggers over de betrouwbaarheid van de emittenten, maar ze gelden uiteraard niet als een absolute waarheid. Een rating is gebaseerd op indicatoren zoals het rendement op het eigen vermogen, het aantal keren dat de opbrengsten de te betalen intresten dekt, de schuldgraad, enz.

Een paar voorbeelden:

AAA-debiteuren hebben een gemiddelde lange termijnschuld van 15%, terwijl dit voor single A-debiteuren oploopt tot ruim 30%. Het rendement op eigen vermogen ligt bij een AA-debiteur op gemiddeld 23% terwijl dit voor een BBB-debiteur slechts 14% bedraagt. Bij een AA-debiteur dekt de bedrijfswinst meer dan 10 maal de intresten op de schulden. Dit is 60% hoger dan bij een single A-debiteur.

Volgens Moody's en Standard & Poor's zijn de ratings van AAA tot Baa3/BBB- 'investeringswaardig'. Bedrijven met die rating kennen, normaal gezien, geen problemen om de leningen terug te betalen. De ratings Ba1/BB+ tot D zijn 'speculatief' en dus in principe niet geschikt voor particuliere beleggers. Een belangrijke bedenking daarbij: een rating is geen statisch, maar wel een dynamisch gegeven. Dat betekent dat ze kan aangepast worden tijdens de looptijd van de obligatie.

 

 

Moody's

S & P

   Investering    

Aaa

AAA

Aa1

AA+

Aa2

AA

Aa3

AA-

A1

A+

A2

A

A3

A-

Baa1

BBB+

Baa2

BBB

Baa3

BBB-

   Speculatief

Ba1

BB+

Ba2

BB

Ba3

BB-

B1

B+

B2

B

B3

B-

Caa1

CCC+

Caa2

CCC

Caa3

CCC-

Ca

CC

C

CI

-

D

 

 

Copyright 2015 - 2016 - Disclaimer - Over ons - PrivacyContact

Back to Top