06. Het rendement op obligaties

Het rendement van obligaties

Het couponrendement van een obligatie wordt berekend als volgt.

De formule:

Couponrendement = nominale rente x 100 / obligatiekoers

Een voorbeeld: een obligatie met een coupon van 3% (nominale rente) noteert aan 105%. Het couponrendement: 3 x 100 / 105 = 2,85%. Dat is het brutorendement. Om het nettorendement te kennen, moeten we daarvan 27% roerende voorheffing aftrekken. We krijgen dan 2,08%. Dat is al een heel ander verhaal dan onze coupon van 3%. Een pientere belegger staart zich daarop niet blind.

Een netto couponrendement geeft al een goede indicatie bij de beoordeling van een obligatie. Maar willen we op een meer grondige wijze obligaties beoordelen en met elkaar vergelijken om de beste keuze te maken, dan moeten we een stap verder gaan. We moeten dan een formule gebruiken die rekening met àlle gegevens, inclusief de resterende looptijd en de terugbetalingsprijs van de obligatie. De formule van het actuarieel rendement houdt daar allemaal rekening mee.

Via een vrij ingewikkelde formule wordt de actuele waarde van alle toekomstige ontvangsten berekend en gelijkgesteld aan de huidige koers. De formule luidt als volgt:

Het actuarieel rendement of gewoonweg rendement, drukt de jaarlijkse gemiddelde opbrengst uit, rekening houdend met de looptijd, de koers, de coupon en zijn betalingsfrequentie. Voor de liefhebbers, het beantwoordt aan de vergelijking:

 
 

  • k    koers of prijs, in decimalen uitgedrukt (101,875% wordt dan 1,01875)
  • Σ    is het sommatieteken
  • i    is het interval van couponuitkeringen, rekening houdend met de frequentie van die uitkeringen. i vertrekt altijd van het eerste interval en eindigt bij het laatste (n) en is altijd in jaren uitgedrukt. Elk interval kan betrekking hebben op een verschillende duur, zoals bij uitgiften met een korte of een lange eerste coupon.
  • n    stemt overeen met de restlooptijd van de obligatie, in jaren uitgedrukt
  • ci    is de nominale coupon geldig en betaalbaar voor de periode i, cn betreft de laatste coupon vermeerderd met de terugbetalingsprijs. Het geheel stemt overeen met de inkomstenstroom gegenereerd door de obligatie. In decimalen uitgedrukt.
  • r    is het actuarieel rendement, in decimalen uitgedrukt.

Deze berekening kan in Excel gebeuren via de functie RATE, YIELD of IRR.

Het actuarieel rendement evolueert omgekeerd evenredig met de prijs van een obligatie. Als de prijs van de obligatie gelijk is aan 100%, dan zal het actuarieel rendement overeenkomen met de couponrente. Zoals hierboven blijkt, is de gebruikelijke wiskundige formule vrij complex. Maar er bestaat een formule die het actuarieel rendement bij benadering berekent: 

  • Couponrendement: couponinterest / prijs van obligatie x 100
  • Bij koersverlies: couponrendement - (verschil / resterende looptijd)
  • Bij koerswinst: couponrendement + (verschil / resterende looptijd).

Copyright 2015 - 2016 - Disclaimer - Over ons - PrivacyContact

Back to Top