07. Kosten en belastingen

De kosten en belastingen op obligaties

Er zijn vijf soorten kosten bij een obligatiebelegging.

1. De beurstaks

Wie een bestaande obligatie koopt op de secundaire markt, moet u 0,09 % beurstaks betalen. Als u voor 1 000 euro aan obligaties koopt op de beurs, betaalt u dus 0,90 euro beurstaks. Bij nieuwe obligaties, op de primaire markt, is die taks niet verschuldigd.

2. Het makelaars- of commissieloon

Banken en beursvennootschappen rekenen die kosten aan om orders op de secundaire markt uit te voeren. Die kosten liggen niet vast. Elke instelling kan ze vrij bepalen. Let op: als u obligaties koopt op een buitenlandse beurs, moet u rekening houden met eventuele extra kosten en taksen die in het andere land van toepassing zijn.

3. Het bewaarloon

Obligaties worden ingeschreven op een zogenaamde effectenrekening bij een bank of een beursvennootschap. De tijd dat u de stukken onder uw bed of in een kluis kon bewaren, is definitief achter de rug. Aan het bewaren van effecten op een effectenrekening zijn kosten verbonden. Ook die liggen niet vast. De ene instelling is (veel) duurder dan de andere.

4. Roerende voorheffing op de intresten

Sinds januari 2016 is een belasting van 27% verschuldigd op de intresten van Belgische obligaties. Daardoor levert 100 euro intrest dus netto slechts 73 euro op.

Intresten op obligaties van niet-Belgische bedrijven of overheden worden eerst belast in het land van herkomst en nadien in België. In de landen waarmee België een belastingverdrag heeft, is het mogelijk om een gedeelte van de buitenlandse belasting terug te vorderen. Uw bankier of financieel tussenpersoon kunnen u daarbij helpen.

5. Belasting op meerwaarden

Er is (voorlopig misschien?) geen belasting op een meerwaarde als je obligaties met winst verkoopt.

Copyright 2015 - 2016 - Disclaimer - Over ons - PrivacyContact

Back to Top