Disclaimer

Beursanalist biedt een breed scala aan informatie en commentaar. Als gevolg van de uiteenlopende meningen van onze medewerkers, kan Beuranalist verschillende aanbevelingen doen met betrekking tot specifieke effecten.

Bovendien zijn we geen beleggingsadviseurs en we kunnen geen persoonlijk advies geven. We kennen niet alle relevante feiten over u en uw individuele behoeften. Als u persoonlijk advies wilt, dan moet u een geregistreerde beleggingsadviseur opzoeken.

Beursanalist kan zeker niet handelen voor u. Alleen u kunt beslissen of een bepaalde belegging voor u geschikt is en u gaat  ermee akkoord zelf verantwoordelijk te zijn voor alle transacties die u doet, zelfs met behulp van tools die wij of onze partners te bieden hebben.

Beursanalist en zijn medewerkers doen er alles aan om alleen volledig juiste en correcte informatie te verschaffen. Helaas zijn we ook maar mensen en kunnen we ons ook vergissen, net zoals iedereen. En hoewel we alleen de hardst werkende, meest getalenteerde expterts in het beleggen artikelen laten publiceren op onze site, doet Beursanalist geen toezeggingen dat onze inhoud aan u zullen worden geleverd op een ononderbroken, tijdig, veilig of foutloze basis. In feite kunnen we, omdat we mensen zijn en geen onfeilbare opperwezens, geen beloftes of garanties bieden, behalve dat we ons best zullen doen om interessante en nuttige informatie, educatie en entertainment te bieden.

Nu, wat betekent dit allemaal? Het betekent dat u ermee akkoord dat onder geen beding Beursanalist, haar werknemers of haar vertegenwoordigers aansprakelijk zijn voor directe, indirecte, incidentele of enige andere vorm van schade als gevolg van het gebruik of het downloaden van materiaal op onze sites, zelfs als we op de hoogte zijn gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade. Dit omvat, maar is geenszins beperkt tot, verlies of schade veroorzaakt, geheel of gedeeltelijk, door onze nalatigheid of door dingen buiten onze controle in het creëren van of het leveren van onze diensten.

De beste persoon om uw financiën te behartigen bent uzelf. Door het gebruik van onze diensten, bent u ermee akkoord dat u ​​de verantwoordelijkheid draagt voor uw eigen beslissingen en daden. U aanvaardt tevens dat Beursanalist, haar bestuurders, haar werknemers en haar medewerkers niet aansprakelijk zijn voor enige beleggingsbeslissing of handeling die door u en anderen werden gemaakt op basis van nieuws, informatie, advies of enig ander materiaal gepubliceerd via onze diensten. Beursanalist baseert zich op verschillende bronnen van informatie waarvan wij denken dat ze accuraat en betrouwbaar zijn. We werken met medewerkers die ongelooflijk interessante en duidelijke informatie en meningen hebben. Maar we kunnen er geen verantwoordelijkheid voor nemen, of doen geen claims of verklaringen over de juistheid, volledigheid, of zelfs de waarheid van elke bit van data, informatie en advies verstrekt via onze Diensten. Denk eraan: Alle informatie en content die op of door Bersanalist wordt verspreid, moet worden gebruikt op basis van "zoals het is, met alle fouten, we zijn niet perfect".

Verplichte instemming met de disclaimers betreffende aansprakelijkheid:

NOCH Beursanalist NOCH ONZE PARTNERS GEVEN ENIGE GARANTIE OVER DE KWALITEIT VAN PRODUCTEN, DIENSTEN, INFORMATIE OF ANDER MATERIAAL die u verkrijgt UIT HET GEBRUIK VAN ONZE DIENSTEN, zelfs niet als ze NIET AAN UW VERWACHTINGEN VOLDOEN. U stemt er uitdrukkelijk mee in dat u het VOLLEDIGE RISICO zal nemen met BETREKKING TOT DE KWALITEIT EN DE PRESTATIES VAN onze diensten en de juistheid of volledigheid van de inhoud ervan.

Copyright 2015 - 2016 - Disclaimer - Over ons - PrivacyContact

Back to Top